WERKWIJZE


Een coach in het voortgezet onderwijs

Hoe het onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin hun krachten hebben gebundeld in de ondersteuning van jongeren.

Onderwijs en jeugdhulp... twee sectoren met eenzelfde doel; zorgen dat het goed gaat met jongeren. Dat ze een fijne tijd hebben op school, hun diploma behalen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Beide organisaties weten dat dit niet voor alle jongeren vanzelfsprekend is. Bij sommige jongeren gaat het allemaal niet zo makkelijk. Soms loopt het thuis niet, zitten jongeren niet lekker in hun vel of spijbelen ze door verschillende problemen die spelen.

Voorkomen is beter dan genezen Hoe sneller we deze jongeren in het vizier hebben, hoe beter. Vaak kunnen we dan voorkomen dat problemen groter worden. Een goede samenwerking tussen het onderwijs en het Centrum voor Jeugd en Gezin is hierin belangrijk. Hoewel we dit allemaal al weten, bleek de samenwerking in de praktijk toch nog onvoldoende georganiseerd te zijn en niet goed uit de verf te komen. Tijd voor verandering! Projectleider Marieke Dekker en Matthijs van der Esch, coach VO aan het Kennemer College in Beverwijk, vertellen ons hun eerste ervaringen.

De werkwijze Marieke: 'We wilden echt een kwaliteitsslag maken. Dichterbij zijn, zowel letterlijk als figuurlijk. Zodat jongeren makkelijk bij ons konden aankloppen als er iets aan de hand is. Maar ook dat zorgcoördinatoren in een vroeg stadium met ons konden bespreken waar ze tegenaan lopen. Elke school heeft twee vaste coaches VO gekregen. Een bekend gezicht is prettig en zo is er ook altijd iemand beschikbaar voor vragen. Bij de ene school sluit de coach VO aan bij een wekelijks zorgoverleg, bij de andere school is dat één keer per maand. Met sommige scholen is de afspraak dat er alleen contact is als dat nodig is en enkele scholen maken gebruik van een spreekuur waar jongeren zelf binnen kunnen lopen.'

'Dat er nu op veel scholen regelmatig overleg is, met onder andere zorgcoordinatoren, is winst. We zijn nu scherper op wat de beste route voor een jongere is'
- Projectleider Marieke -

Spreekuur voor leerlingen Matthijs: 'Ik ben heel enthousiast over deze nieuwe werkwijze. We hebben nu meer tijd om uit te zoeken wat er aan de hand is. Ik was al langere tijd contactpersoon van het Kennemer College, maar mijn uren zijn uitgebreid. De gesprekken met leerlingen leveren veel op. Ze kunnen een afspraak maken via de zorgcoördinator, maar ze kunnen ook zelf binnen lopen op het spreekuur. Het Kennemer College was meteen positief over deze mogelijkheid. Iedere woensdagochtend tussen negen en twaalf uur kunnen leerlingen bij mij of bij mijn collega terecht. Ik kom veel algemene vragen tegen, zoals het te druk hebben met school, leerlingen die zich somber voelen of buitengesloten worden. Dat is niet altijd het hele verhaal, vaak zit daar nog een vraag achter. Zo komen ook dingen die thuis spelen naar voren.'

De vraag in beeld Marieke: 'Het is prettig dat leerlingen snel terecht kunnen bij de coach VO. Het is niet nodig om bij het CJG aangemeld te worden. De coach VO voert een aantal gesprekken om de vraag van een leerling goed in beeld te brengen. Waar mogelijk, betrekken we de zorgcoördinator en natuurlijk ook de ouders erbij. Als er meer aan de hand is en de leerling meer hulp nodig heeft, is de weg naar specialistische hulp of een CJG-coach van het wijkteam snel geregeld.'

'De afgelopen zes maanden hebben we gezien dat de laagdrempeligheid goed uitpakt. Wanneer leerlingen met een vraag komen, blijkt er thuis vaak ook wat aan de hand te zijn. Dat zou er hiervoor niet uitgevist zijn’

'De eerste geluiden van de scholen zijn positief. Een vast contact is prettig en zinvol. Binnenkort gaan we evalueren of we elkaars mogelijkheden voldoende benutten en vooral of de jongeren beter geholpen zijn'