zoveel veerkracht


In dit verslag kijken we terug op een bijzonder jaar. Bijzonder omdat het voor ons een jubileumjaar is. De transitie van de jeugdzorg ligt inmiddels 5 jaar achter ons. Hoewel we altijd vooruit kijken, is zo’n mijlpijl ook een moment om even stil te staan bij wat we hebben bereikt. Hoe we in samenwerking met scholen kinderen sneller kunnen ondersteunen. Hoe onze gedragswetenschappers in huisartsenpraktijken laagdrempelige ondersteuning bieden en een goede inschatting kunnen maken wat er nodig is. Of hoe ons groepsaanbod voor ouders en jeugdigen steeds verder ontwikkelt. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Altijd met aandacht voor het versterken van het gewone leven. Het afgelopen jaar was ook bijzonder door de uitdaging die het coronavirus met zich meebracht. Een onwerkelijke situatie voor iedereen. Een situatie waarin onze ondersteuning soms nóg harder nodig was, omdat gezinnen meer op elkaar aangewezen waren. Hoe konden we thuiswerken combineren met kinderen, afstand houden en toch het ondersteunen van gezinnen zoveel mogelijk door laten gaan? Het was bijzonder om te ervaren hoe iedereen zijn schouders eronder heeft gezet om dit voor elkaar te krijgen. Soms was het lastig, omdat er verschillend werd gedacht. Maar er was altijd ruimte voor gesprek om naar elkaar te luisteren. Dit jaarverslag laat zien dat onder ongewone omstandigheden het werk ‘gewoon’ doorgaat. Zoveel veerkracht en saamhorigheid is hartverwarmend. Nieuwsgierig geworden? Ik wil u van harte uitnodigen om verder te lezen en ben benieuwd naar uw reacties!

Margaret Brouwer

Bij de huisarts

onze visie


Opvoeden en opgroeien doe je niet alleen. Ouders en kinderen zijn gebaat bij een steunende omgeving waarin vragen stellen gewoon is. Bij alle kwesties over opgroeien en opvoeden zijn wij er voor hen, bepalen we niets vóór hen en steken we onze nek uit voor wat er nodig is om hun situatie te verbeteren.

Eén jongerenregiseur, één plan, één traject

Normaliseren voor Bibi

onze missie


Bijdragen aan de veerkracht van ouders en jeugdigen, aan de verbinding met hun omgeving, medeopvoeders en vrienden; en aan hun mogelijkheid het leven in vrijheid richting te geven en hun identiteit te ontwikkelen.

Verhalen uit de praktijk

een 'gedragen' plan


Een plan is gedragen als alle betrokkenen het ermee eens zijn. Dat klinkt heel vanzelfsprekend en niet als iets revolutionairs. Toch is het een relatief nieuwe werkwijze. We betrekken niet alleen het gezin zelf en mensen uit de sociale omgeving van het gezin, maar ook anderen die wakker liggen van de situatie. Bijvoorbeeld de buurvrouw die overlast ervaart of de moeder van een vriendinnetje die best iets wil betekenen. Er ontstaat een andere kring, met andere oplossingen. Zo voelen alle betrokkenen zich verantwoordelijk voor het plan.

De stem van de cliënt

Doen wat nodig is

Mét het voortgezet onderwijs

onze doelgroep


Wij zijn er voor alle jeugdigen en ouders in de regio Kennemerland. Met 80% van de kinderen gaat het overwegend goed. Bij 15% van de kinderen is er behoefte aan ondersteuning om problemen op te lossen of te hanteren en in 5% van de situaties is er sprake van meerdere ernstige problemen en mist er regie om deze op te lossen.

Baas over boos

regie


Regie is een belangrijk begrip in ons werk, zowel in het contact met ouders en jongeren in gezinnen, als in de samenwerking met partners. Het is goed om stil te staan bij de vraag in hoeverre het gezin of de jongere in staat is om zelf regie over zijn of haar leven en over de ingezette hulp te voeren. Vaak heeft een gezin daarbij een vorm van ondersteuning nodig.

Contact en verbinding