DE MENING VAN DE CLIENT


Zijn onze cliënten tevreden?

Elke dag zetten onze medewerkers zich met hart en ziel in om onze cliënten te voorzien van informatie, advies en ondersteuning. Zoveel mensen, zoveel wensen en zoveel verschillende vragen en verzoeken.

De mening van onze cliënten geeft ons houvast en richting aan ons werk. Doen we de dingen die we moeten doen? Met eer en geweten zoeken onze medewerkers samen met het gezin naar oplossingen. Niemand is perfect, er is altijd ruimte voor verbetering.

Meten is weten Hoe tevreden zijn onze cliënten? Kunnen zij na onze ondersteuning zelf weer verder? Gaat het beter met de kinderen thuis of op school? En voelen zij zich gehoord en serieus genomen door de CJG-coach? Aan wie kunnen we deze vragen beter stellen dan aan de cliënt zelf? Met het antwoord op deze vragen kunnen we verder bouwen om de zorg en ondersteuning nòg beter te laten aansluiten bij wensen en behoeften van de cliënt. Onderzoek Eind 2020 hebben we een onafhankelijk bureau gevraagd onderzoek te doen om antwoorden te krijgen op onze vragen. In totaal hebben 116 cliënten hun mening gegeven over de kwaliteit van de ondersteuning en hoe zij het contact met de CJG-coach hebben ervaren.

RAPPORTCIJFER


81% van de ondervraagden zou het Centrum voor Jeugd en Gezin aanbevelen bij anderen.

STELLING


De hulpverlening heeft aan mijn verwachtingen voldaan

De hulpverlening De cliënten waardeerden de hulpverlening met een 3,4 op een vijfpuntsschaal. In 59% heeft de hulpverlening van het CJG aan de verwachtingen voldaan. Natuurlijk is niet iedereen tevreden. 18% van de cliënten is het niet eens met deze stelling en hadden andere verwachtingen van het CJG. Wel positief is dat meer dan de helft van de gezinnen aangeeft door onze hulpverlening zelf weer verder te kunnen. Zij hebben weer vertrouwen om problemen in de toekomst zelf op te pakken. Hulp van familie, vrienden of andere mensen uit de omgeving kan een belangrijke rol spelen in een traject. De helft van de ondervraagden voelt zich goed in staat om met behulp van de coach om hulp te vragen. Het daadwerkelijk krijgen van steun blijkt minder vanzelfsprekend. Slechts 26% ervaart deze steun.

“Het liep thuis niet lekker met onze dochter. Toen het aankwam op crisisopvang heeft onze CJG-coach een duidelijk beeld gegeven aan mijn dochter: “dit is het laatste wat we kunnen doen, anders houdt het op”. Die duidelijkheid en grenzen aangeven heeft goed geholpen.”
'Mijn CJG-coach gaf mij het gevoel dat ik niets fout deed. Ik kon vrij praten en mijn verhaal kwijt. Je bent bang dat je een rode vlag krijgt, maar dat is absoluut niet het geval. Als het thuis niet loopt, raad ik het CJG zeker aan.'
- anonieme ouder -

De CJG-coach De CJG-coaches werden gewaardeerd met 4,0 punten op een vijfpuntsschaal. Positief waren de ondervraagden over het feit dat de coaches zich hielden aan de gemaakte afspraken, zij ingewikkelde zaken op een begrijpelijke manier konden uitleggen en dat zij de cliënten serieus namen. Wij vinden het belangrijk dat ouders en gezinnen zelf de touwtjes in handen hebben en doen wat zij goed vinden voor hun gezin. Een ruime meerderheid heeft dit zo ervaren. In 2021 gaan we hier extra aandacht aan besteden om dit aandeel te verhogen. Op de vraag of de CJG-coach heeft gezorgd voor passende hulp en ondersteuning heeft 69% van de gezinnen postitief geantwoord. 16% van de gezinnen heeft niet de steun ervaren die wij voor ogen hadden. Ons streven is om dit percentage omlaag te brengen.

STELLING


De CJG-coach zorgde voor passende hulp en ondersteuning

"Ik heb veel rescpect voor haar manier van werken"
- anonieme ouder -