WERKEN MET JONGEREN


Eén jongerenregisseur, één plan, één traject

Het actieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft als doel ervoor te zorgen dat alle dak- en thuisloze jongeren de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Haarlem is een van de 14 pilotgemeenten in Nederland die hard aan de slag is gegaan met dit actieprogramma. Onze jongerencoaches zijn in deze aanpak een belangrijke schakel; zij vervullen de rol van jongerenregisseur.

Een traject start wanneer een jongere in zak en as zit, geen plek heeft om naartoe te gaan en zich meldt bij het daklozenloket. De jongerencoach krijgt direct een belletje en regelt in de eerste week meteen een aantal praktische dingen. Denk aan een dak boven het hoofd, een plek om te eten en een briefadres. Een jongere voelt zich daardoor geholpen en gehoord. Je kunt dan sneller een vertrouwensband opbouwen en dat geeft het hulpverleningstraject een veel grotere kans van slagen.

De jongerenregisseur zorgt dat er binnen zes weken een trajectplan op tafel ligt. Daarin staat precies wie wat doet. Voorheen maakte elke hulpverlener een eigen plan. Met als gevolg: lange wachttijden, frustratie bij de hulpverlening en afhakende jongeren. Dit trajectplan is leidend in het hele proces en wordt gebruikt voor het aanvragen van alle voorzieningen. Dat scheelt administratieve handelingen en veel tijd. Acties worden nu tegelijk opgepakt, in plaats van na elkaar.

"Het is voor jongeren veel fijner – en effectiever – om met één contactpersoon te werken”
- Thomas Witteveen, gemeente Haarlem -

Suzanne Wismeijer is een van onze jongerenregisseurs. Zij richt zich volledig op dak- en thuisloze jongeren van 18 tot 23 jaar.

Wat voor jongeren kom je tegen? 'Veel van deze jongeren hebben een laag zelfbeeld, psychische problemen of een licht verstandelijke beperking. Vaak zijn er ook schulden in het spel of een verslaving. Of natuurlijk een combinatie hiervan. Het kan echt een complexe doelgroep zijn om mee te werken. Maar het geeft mij ook veel voldoening als ik zo'n jongere het juiste zetje kan geven.'

Hoe ga je te werk? 'In het eerste gesprek ga ik met de jongere kijken wat er acuut nodig is. Is er een bron van inkomsten, hebben ze werk of gaan ze naar school? Zijn er schulden of psychische problemen? Ik breng dan snel in kaart wat er moet gebeuren en schakel alle partijen in. Van een geschikte opvangplek tot schuldhulp en traumaverwerking. De hulp is niet langer versnipperd, omdat we met één plan werken en ik overal bij betrokken ben. Dat is veel fijner voor de jongeren. Ik zorg ook dat ik buiten kantooruren bereikbaar voor ze ben. Problemen houden zich ook niet aan kantoortijden.' Wat is het verschil met vroeger? 'Ik ben binnen alle afdelingen van de gemeente Haarlem bekend en heb ook nauw contact met andere partners, zoals het Spaarnezicht en het jeugdteam van FACT. Hierdoor kan ik sneller schakelen en is het organiseren van hulp veel makkelijker. Ik ben heel blij met de doorbraakbudgetten. Dat is een vrij besteedbaar budget dat ik kan inzetten als je echt alles hebt geprobeerd en vastloopt. Sinds we nauw samenwerken met Spaarnezicht en de gemeente, is er minder terugval onder dakloze jongeren. En dat is waar we het voor doen!'

'Je moet bereid zijn af en toe buiten de lijntjes te tekenen'
- jongerenregisseur -

De 'goed op weg prijs'

Het jongerenpanel Het actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren heeft ook een eigen jongerenpanel. Zij bekijken kritisch of de plannen die gemaakt worden wel aansluiten bij de praktijk. Dit doen zij niet alleen door hun eigen mening te geven, maar ook door zoveel mogelijk input op te halen bij andere jongeren. Zij weten tenslotte het beste waar ze mee geholpen zijn. Van dit jongerenpanel hebben we de 'goed op weg prijs' gekregen en dit (zie kader hieronder) grote compliment!

"Jullie zijn goed op weg zeg! We vinden het super dat de CJG-coach gelijk aanhaakt als een jongere zich ergens meldt. Of dat nou bij het gemeentelijk loket is of op school. Wij denken dat het jongeren een heel goed gevoel moet geven dat iemand zo snel naar hen toekomt. We vinden het heel tof dat jullie dit al 6 jaar zo doen. Dat laat ons zien dat jullie jongeren en hun toekomst echt belangrijk vinden. Wat we heel fijn vinden om te lezen is hoe zelfkritisch jullie zijn en echt geen genoegen nemen met hoe het nu gaat. Jullie zelfkritische houding geeft ons heel veel vertrouwen in jullie doorontwikkeling en dat maakt dat jullie de 'goed op weg prijs' krijgen." - het jongerenpanel -

HOOG BEZOEK


In 2021 heeft Hare Majesteit Máxima ons een digitaal bezoek gebracht en gesproken met jongeren en jongerenregiseurs