CIJFERS


Contact & verbinding

In de hulpverlening staat contact centraal...

Contact met de cliënt om de vraag helder te krijgen. Contact met betrokkenen of andere hulpverleners om samen te kijken hoe we de situatie kunnen verbeteren. Op verschillende verschillende plekken en manieren staan onze medewerkers klaar voor ouders, jeugdigen en professionals met raad en daad. Deze afbeelding geeft weer waar je onze medewerkers onder andere kunt vinden. Om een beter beeld te krijgen wat er speelt per gebied, zijn de vindplaatsen verder verduidelijkt met voorbeelden en, in indien mogelijk, cijfers uit 2020.

In direct contact


De CJG-medewerkers geven informatie en advies en bieden coaching via mail, telefoon en in persoonlijke gesprekken

3719 cliënten

waren in zorg in 2020. 85% geeft aan dat de doelen van de ondersteuning zijn behaald

problematiek

 1. Gezinnen met opvoedvragen
 2. Kinderen met psychische klachten
 3. Gezinnen met meerdere problemen

leeftijd

52% is tussen 4 - 11 jaar 31% is tussen 12 - 17 jaar 10% is tussen 0 - 3 jaar 7% is boven de 18 jaar

In de wijk


De CJG-coach werkt samen met de organisaties in de wijk, zoals het Sociaal Wijkteam, de Jeugdgezondheidszorg en de wijkvoorzieningen

Online opvoedspreekuur met het Sociaal Wijkteam Voor veel gezinnen was het afgelopen jaar door corona een uitzonderlijke tijd. Een tijd waarin je je onzeker kon voelen over je baan en je financiën, eenzaam kon worden omdat er niemand op bezoek kwam of waarin je moeite had met de combinatie thuiswerken en thuis ‘lesgeven’. Omdat allerlei situaties konden zorgen voor extra spanningen in huis, hebben we een laagdrempelig online opvoedspreekuur opgericht. Hiervoor hebben we de handen ineen geslagen met het Sociaal Wijkteam om samen de inwoners een hart onder de riem te steken.

Bij de jongerenopvang


De coaches sluiten aan bij jongereninitiatieven, zoals de Brede Centrale Toegang en de maatschappelijke opvang

Perron 18 Om de dak- en thuisloze jongeren op weg te helpen, is eind 2020 Perron 18 geopend. Momenteel verblijven er 3 jongeren die in afwachting zijn van een contigentwoning of een kanswoning. In 2021 volgen meer jongeren. De eerste plaatsingen zijn succesvol. Het CJG houdt kantoor in Perron 18, zodat signalen snel opgepakt kunnen worden.

326 jongeren

Dit is het totaal aantal jongeren dat in 2020 is begeleid door een coach van het jongerenteam. Dit zijn niet alleen de dak- en thuisloze jongeren.

problematiek

 1. Huisvesting
 2. Inkomen & schulden
 3. Werk en opleiding

64 %

van de jongeren die begeleiding kregen, hebben zichzelf aangemeld bij een jongerencoach

Op school


Aan elke school is een CJG-coach verbonden. School was een belangrijke partner in de ondersteuning van 1/3 van de gezinnen

Primair onderwijs Sinds 2018 hebben ruim 50 basisscholen met succes deelgenomen aan het 'versterken kernteam' project. Er is duidelijk meer verbinding tussen passend onderwijs, de GGD, de gemeente (leerplicht) en het CJG; de lijnen zijn korter. Het woord ‘kernteam’ is inmiddels een begrip geworden. De meerwaarde van dit kernteam is tijdens de coronaperiode heel duidelijk geworden, gaven de scholen ons terug.

Voortgezet onderwijs Het afgelopen jaar is er ook meer geïnvesteerd in de samenwerking met het voortgezet onderwijs. Het project 'versterken kernteam', waar 9 scholen met succes aan hebben deelgenomen, is gestart. Voor 2021 staan er al nieuwe scholen op de planning. Ook heeft elke school nu twee vaste CJG-coaches die met regelmaat aanwezig zijn op school. Hierdoor zijn zij voor leerlingen en leerkrachten letterlijk en figuurlijk dichterbij.

Bij de huisarts


Vertrouwd bij de huisarts voegen we jeugdexpertise toe aan de praktijk met een POH-Jeugd

1228 cliënten

zijn door onze praktijkondersteuners Jeugd geholpen bij de huisarts

problematiek

 1. Gedragsproblemen
 2. Depressie en somberheid
 3. Angst
 4. Opvoedvragen
 5. Emotieregulatie

71 %

van de vragen heeft de praktijkondersteuner Jeugd zelf verder kunnen helpen. In 29 % is de cliënt doorverwezen.

Samen met specialisten


In ruim 60% van de gezinnen is de specialistische jeugdhulp een belangrijke partner

Budgetmaatregelen De stijgende kosten van de jeugdhulp zorgen voor een gezamenlijk vraagstuk om zorg betaalbaar te houden. Sinds afgelopen jaar hebben we te maken met budgetplafonds voor gecontracteerde jeugdhulpaanbieders, beperkingen in maatwerk en de noodzaak om specifieker toe te wijzen. De gevolgen hiervan lieten zich vanaf augustus goed voelen. In de eerste plaats in de moeite die het kostte om gezinnen naar de juiste hulp te begeleiden. En in de tweede plaats in de aanpassingen binnen de organisatie die nodig waren om de gevolgen op te kunnen vangen en waar nodig bij te kunnen sturen. We overlegden wekelijks met de gemeente Haarlem over de implicaties en de implementatie van de maatregelen en we organiseerden intern een steungroep voor collega’s die vastliepen in casuïstiek.

Bij een training


CJG-coaches geven diverse trainingen aan ouders en kinderen.

249 deelnemers

ouders en kinderen hebben deelgenomen aan een workshop of training

problematiek

 1. Rots en Watertraining
 2. Hoogbegaafdheid: Knappe Koppies
 3. Kanjertraining

30 x

heeft het CJG een workshop of trainingen gegeven aan zowel ouders als kinderen

Over veiligheid


Veiligheid is een onmisbaar element om goed op te kunnen groeien. In diverse samenstellingen vindt overleg plaats.

De overdrachtstafel Veilig Thuis en het Centrum voor Jeugd en het Gezin ontmoeten elkaar twee keer per week aan de overdrachtstafel. Hierbij zijn ook het Sociaal Wijkteam, Socius en DOCK aanwezig. Politiemeldingen komen ter sprake en gezinnen die Veilig Thuis blijft monitoren tijdens een onderzoek. Wanneer ouders bereid zijn om vrijwillig mee te werken, wordt dit aan de overdrachtstafel besproken, gewogen en indien mogelijk overgedragen. De samenwerking tussen deze partijen is enorm verbeterd en er zijn duidelijke afspraken gemaakt over het 'warm' overdragen van gezinnen. De beschermingstafel Als er zorgen zijn over een gezin kan een hulpverlener overwegen om naar de beschermingstafel te gaan. In 2020 heeft de beschermingstafel 141 x plaatsgevonden. Het CJG zit aan de tafel en was in 39 bijeenkomsten ook de inbrenger van de bespreking.