ONDERZOEK


Bij de huisarts

Voor ouders en jeugdigen is de huisarts een veilige haven en vaak de eerste plaats waar zij vragen stellen als er iets niet lekker loopt in het gezin. Al enige jaren werken huisartsen in verschillende praktijken samen met een praktijkondersteuner Jeugd (POH-Jeugd) van het Centrum voor Jeugd en Gezin. De meeste vragen beantwoordt de POH-Jeugd zelf. Als het nodig is, kunnen zij iemand ook doorverwijzen naar een CJG-coach of specialistische hulp. Wij vonden het tijd om te ontdekken wat de huisarts van deze ondersteuning vindt. Wat waren de verwachtingen en hebben we deze waar kunnen maken? Wat was het effect en wat kunnen we verder nog leren? Om antwoord te geven op deze vragen, hebben we een onderzoek gedaan.

DOKTER DE BRUIN


"Fijn dat ik met mijn POH-Jeugd kan overleggen"

DOKTER VAN STRAATEN


"De drempel naar hulp is echt verlaagd"

DOKTER BAAK


"Dit is een van de beste projecten van de gemeente"

CONCLUSIE


De verwachtingen van de huisartsen zijn ruimschoots waargemaakt!

WAT ZEGGEN DE ARTSEN?


De hulp is laagdrempeliger

Alle geïnterviewde huisartsen verwachtten dat de hulp voor jonge kinderen, tieners en ouders laagdrempeliger zou worden. Die verwachting is uitgekomen. De POH-Jeugd ziet veel ouders die de opvoeding lastig vinden, maar ook kinderen met angst- of gedragsproblemen of pubers die somber zijn.

“Het blijkt dat we problemen, zoals angstklachten, slecht slapen, milde gedragsproblemen heel goed bij ons in de praktijk kunnen aanpakken”

Ook kinderen die onzeker zijn of gepest worden, laten de huisartsen met een gerust hart over aan de POH-Jeugd. De huisartsen vinden het een toegevoegde waarde dat kinderen direct terecht kunnen bij een POH-Jeugd. De wachttijden bij verschillende jeugdhulpaanbieders zijn soms lang. Ook ervaren zij het als prettig om kinderen niet naar grote instellingen te hoeven verwijzen.

WAT ZEGGEN DE ARTSEN?


Minder verwijzingen

De huisartsen zien een duidelijke verschuiving. Er kunnen veel meer vragen binnen de praktijk worden opgepakt, vertelden zij. De inzet van de POH-Jeugd leidt tot minder verwijzingen naar specialistische jeugdhulp, omdat er meer hulp bínnen de praktijk mogelijk is. De POH-Jeugd heeft tijd om alles in kaart te brengen en uit te zoeken wat de vraag precies is en of er nog een vraag achter deze vraag ligt. Het komt voor dat ouders op het spreekuur komen met een heel gerichte vraag voor een verwijzing naar specialistische zorg. Na een gesprek met de POH-Jeugd blijkt dat een andere aanpak ook mogelijk is en dat de patiënt gewoon in de huisartsenpraktijk behandeld kan worden.

“Ik zie niet in hoe het aantal verwijzingen niét zou kunnen dalen"

WAT ZEGGEN DE ARTSEN?


“Kleine dingen zijn grote dingen. Veel kinderen vinden het fijn om hun verhaal te doen bij de POH-Jeugd”

WAT ZEGGEN DE ARTSEN?


Beter zicht op het veld van jeugdhulp

Het landschap van de jeugdhulpverlening is voor veel huisartsen ondoorzichtig. Ze weten meestal niet de weg naar de meest passende hulp, maar verwijzen naar grote zorginstellingen of die éne kinderpsycholoog waar ze goede ervaringen mee hebben. Met de komst van de POH-Jeugd hebben zij meer zicht gekregen op voorheen voor hen onbekende vormen van hulp en behandeling. Ook de lijn naar het Centrum voor Jeugd en Gezin is verbeterd. Maar het gaat niet alleen om kennis van jeugdhulp. Ook de kennis van voorzieningen in de buurt en over laagdrempelige hulp die daar te vinden is, is nuttig. “Dat helpt ons in ons werk in een complexe buurt, met een complexe populatie", vertelt een arts.

“Ik hoopte dat het licht aan zou gaan in de black box van jeugdhulp”

WAT ZEGGEN DE ARTSEN?


Verlichting van de werkdruk

De helft van de huisartsen vertelt dat de inzet van de POH-Jeugd voor hen een directe verlichting met zich mee brengt. Zij voelen zich ‘ontzorgd’ omdat zij de kinderen bij de POH-Jeugd met een gerust hart kunnen ‘loslaten’. Ze zien deze kinderen ook minder vaak dan vroeger, terug op het spreekuur. Anderen vertellen dat er niet direct tijd is vrij gekomen. De samenwerking met de POH-Jeugd vraagt ook tijd en overleg.

“Ik heb niet meer tijd, er is wel meer kwaliteit”

MEER WETEN?


Dit zijn de hoofdlijnen van het onderzoek naar de ervaringen van de huisartsen met de praktijkondersteuners Jeugd. Wil je het hele verslag lezen, klik dan hier.