WORKSHOPS & TRAININGEN


Baas over boos

Het Centrum voor Jeugd en Gezin ondersteunt ouders en kinderen met informatie en advies aan de telefoon, in coachingsgesprekken bij iemand thuis, maar natuurlijk ook via diverse workshops en trainingen.

Baas over boos is een van de trainingen die onze CJG-coaches geven. Deze training is speciaal voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar die moeite hebben hun boosheid en emoties onder controle te houden. Ieder kind is weleens boos of verdrietig, dat is heel normaal. Ze geven daarmee hun grenzen aan en laten horen wie ze zijn en waar ze voor staan. Daar is niks mis mee!

Sommige kinderen zijn vaak boos of vinden het lastig om met hun boosheid om te gaan. Ze kroppen hun emoties op en kunnen ineens ontploffen, van zich af slaan of misschien zelfs agressief worden. Daar hebben zij niet alleen zelf last van, ook voor de omgeving kan dit vervelende situaties opleveren. CJG-coach Cor en Vera gaan daar in deze training mee aan de slag.

'Onze zoon heeft anders leren kijken en denken over zijn 'boos zijn'. Hij reageert nu vaker op een manier die werkt! De ‘puzzelstukjes’ vallen steeds meer op zijn plaats. Dat doet hem en ons goed!'
- moeder van een deelnemer -

Boosheid Kinderen weten vaak niet waarom ze zo boos of agressief reageren. Het kan voortkomen uit een negatieve kijk op zichzelf of de mensen in hun omgeving. Ze voelen zich buitengesloten, oneerlijk behandeld, uitgedaagd of bedreigd en reageren vanuit dat gevoel. Met als gevolg dat het uitloopt op ruzie. De bedoeling van ‘Baas over boos’ is om dit soort patronen te doorbreken en kinderen leren anders te reageren op een manier die werkt voor hunzelf én voor anderen. Gevoel herkennen Kinderen leren beter hun gevoel te herkennen, zodat ze weten wat hun boos maakt. Vaak reageren ze op de ‘automatische piloot’ en herkennen ze hun eigen alarmsignalen niet meer. Daarvan bewust worden is de eerste stap. De volgende stap is het leren om anders te denken met behulp van helpende of 'coole' gedachten. Er zijn verschillende 'uitdoof'methoden die kinderen kunnen inzetten om hun boosheid te uiten, maar op een gecontroleerde manier. Samen gaan we op zoek naar de methode die het beste bij ze past.

Samen Omdat boosheid en woedeaanvallen vaak zowel thuis als op school plaatsvinden, is het belangrijk om samen het probleem aan te pakken. Dit vraagt een intensieve inzet van het kind zelf, maar ook ouders en leerkrachten hebben een grote rol. Thuis en op school zal er regelmatig geoefend moeten worden met de nieuwe vaardigheden, zodat het kind ze eigen kan maken en kan toepassen.

'Kinderen leren het meest door te doen. We leggen de theorie uit en gaan vooral veel oefenen. Net zolang tot het goed gaat'

'Het is belangrijk om de ouders erbij te betrekken. Zij kunnen thuis met hun kind oefenen en helpen met het maken van de oefenopdrachten'

'Ik ben meer de baas over mijn boosheid en mijn klasgenoten vinden me nu cool'
- deelnemer Baas over boos -

Samen (op)groeien.nu

Zoektocht Er zijn veel verschillende cursussen die ouders en kinderen kunnen volgen. Daarnaast zijn er ook veel verschillende aanbieders. Het kan een behoorlijke zoektocht zijn om bij al die organisaties te kijken welke workshops en trainingen er zijn en welke het beste bij ouders en kinderen past.

Samen (op)groeien.nu Precies om die reden hebben we besloten om het aanbod uit de regio te verzamelen op één website. Op www.samengroeien.nu kun je een kijkje nemen om makkelijk workshops en trainingen met elkaar te vergelijken en een keuze te maken!

'Door te signaleren wat er leeft bij gezinnen en op de scholen proberen we een aansluitend aanbod te creëren. Een mooi voorbeeld hiervan zijn onze nieuwe mindset trainingen'
- Kirsten coördinator groepsaanbod -

Meer weten over de training Baas over boos?

Kijk dan op deze link