INTERVIEW MET DE GRONDLEGGERS VAN SAMENWERKEN AAN VEILIGHEID


Veiligheid voorop!

Veiligheid van kinderen staat voorop, dat hoeven we niet uit te leggen. Maar dat we in deze regio ook voorop lopen, bewees de aanbeveling van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming en de Raad voor Volksgezondheid. Tijd voor een gesprek met de grondleggers.

Samenwerken aan veiligheid, het werkt! Om bij vermoedens van onveiligheid van een kind goed en snel te kunnen handelen, hebben wij in deze regio de werkwijze ‘Samenwerken aan Veiligheid’ ontwikkeld. Hiermee krijgen gezinnen op basis van vrijwilligheid, sneller passende hulp. Een CJG-coach bespreekt de zorgen met het gezin en biedt vervolgens aan om met ondersteuning van een beschermingsspecialist 13 weken aan de veiligheid te werken. Een beschermingsspecialist is iemand van de Jeugd- & Gezinsbeschermers of de William Schrikker Stichting. Vaak gaat het om gezinnen waarbij er sprake is van een complexe scheiding, verwaarlozing, huiselijk geweld of kindermishandeling.

Organisaties op één lijn De drie medewerkers van de betrokken instanties Caroline Heeremans (De Jeugd- & Gezinsbeschermers), Shelley Vos (William Schrikker Stichting) en Femke van het Nederend (CJG), zijn trots en blij met deze manier van werken. 'Het was niet eenvoudig om alle organisaties op één lijn te krijgen en te houden. Werkwijzen op elkaar aan te sluiten en dezelfde taal te spreken. Maar het is gelukt en daar ben ik ontzettend blij mee. We hebben ketendoorbrekend iets neergezet en kunnen nu sneller passende hulp bieden', aldus Femke.

'Als je er eerder bij bent met de juiste hulp, staan mensen nog open voor hulp en zijn daardoor beter te motiveren'
- Femke van het Nederend -

Duidelijk en transparant Inmiddels bestaat er in de zeven gemeenten van deze regio geen tussenvorm als ‘drang’ meer. Het is óf vrijwillig óf gedwongen kader. Dat is duidelijker en eerlijker voor gezinnen. Shelley: 'Soms moet ik echt heel confronterende dingen tegen ouders zeggen. In een eerste reactie schieten ze vaak in de weerstand. Ik merk dat duidelijkheid en transparantie ons betrouwbaar maken en dat ouders dit waarderen. Daardoor kunnen we echt samen aan het werk.' Caroline: 'Gezinnen moeten bij de start van het traject ook eerst zelf aangeven dat ze er voor de volle 100% voor willen gaan'.

'De coaches waren duidelijk over de regels, over wat ze wel en niet konden betekenen. Er kon ook niks worden afgedwongen'
- anonieme ouder -

Inzet expertise De expertise van een gecertificeerde instelling kan zonder dwang of drang ingezet worden. Dat is een grote winst vinden de drie betrokkenen. Caroline: 'Het is voor ons prettig dat we alleen nog gedwongen kader doen of ondersteunend werken aan het CJG. Er zit niks meer tussenin. Voor ouders is het duidelijk welke mogelijkheden ze hebben om in vrijwilligheid de veiligheid voor hun kind te herstellen. Dit is heel effectief, want elke ouder wil tenslotte het beste voor zijn of haar kind.'