2019 in woord en beeld

ons verhaal


Een nieuwe of juist de ‘normale’ route... dat is de titel van een van de verhalen die we u graag willen vertellen. De kern van dit verhaal is dat het niet uitmaakt waar ouders hun vraag stellen en ook niet of deze vraag al helemaal duidelijk is. Samen onderzoeken we wat de vraag zou kunnen zijn. Dat doen we door met elkaar in gesprek te gaan en echt te luisteren wat ouders en jongeren te vertellen hebben. Naar de behoeften en de wensen die zij hebben. Dit persoonlijke contact is de kracht van ons werk! Bij het verschijnen van dit jaarverslag hebben we te maken met een ‘nieuwe’ digitale route die we niet hebben voorzien. Persoonlijk contact heeft een andere invulling gekregen en dat is erg wennen. Toch willen we u graag meenemen in de hartverwarmende en vakkundige verhalen uit de ‘normale’ praktijk. Die zijn nu extra bijzonder. Ik hoop dat u net als ik geniet van de positieve energie en aandacht!

Margaret Brouwer

Een nieuwe of juist 'normale' route

onze visie


Opvoeden en opgroeien doe je niet alleen. Ouders en kinderen zijn gebaat bij een steunende omgeving waarin vragen stellen gewoon is. Bij alle kwesties over opgroeien en opvoeden zijn wij er voor hen, bepalen we niets vóór hen en steken we onze nek uit voor wat er nodig is om hun situatie te verbeteren.

Nu ook in
Bloemendaal

Wijs in het onderwijs

een 'gedragen' plan


Een plan is gedragen als alle betrokkenen het ermee eens zijn. Dat klinkt heel vanzelfsprekend en niet als iets revolutionairs. Wat is er dan zo anders? Het gaat om de betrokkenen. Dit zijn niet alleen mensen uit de sociale omgeving van het gezin, maar ook mensen die wakker liggen van de situatie. De buurvrouw die overlast ervaart of de moeder van een vriendinnetje die ziet dat er iets niet klopt. Er ontstaat een andere kring, met andere oplossingen. Zo voelen alle betrokkenen zich verantwoordelijk voor het plan.

Verhalen uit de praktijk

Liefdevol communiceren

onze missie


Bijdragen aan de veerkracht van ouders en jeugd, aan de verbinding met hun omgeving, medeopvoeders en vrienden; en aan hun mogelijkheid het leven in vrijheid richting te geven en hun identiteit te ontwikkelen.

Een doorbraak

De toekomst van het toekomstplan

onze doelgroep


Wij richten ons op alle jeugdigen en ouders in de regio Kennemerland. Met 80% van de kinderen gaat het overwegend goed. Bij 15% van de kinderen is er behoefte aan ondersteuning om problemen op te lossen of te hanteren en in 5% van de situaties is er sprake van meerdere ernstige problemen en mist er regie om deze op te lossen.

Veiligheid voorop!

in de praktijk

regie


Regie is een belangrijk begrip in ons werk, zowel in het contact met ouders en jongeren in gezinnen, als in de samenwerking met partners. Het is goed om stil te staan bij de vraag in hoeverre het gezin of de jongere in staat is om zelf regie over zijn of haar leven en over de ingezette hulp te voeren. Vaak heeft een gezin daarbij een vorm van ondersteuning nodig.