WERKWIJZE


Een nieuwe of juist de 'normale' route...

Integrale vroeghulp

Wanneer er zorgen zijn over kinderen tussen de 0 en 7 jaar, wil je zo snel mogelijk de juiste hulp bieden. Soms is er niet direct duidelijk wat er aan de hand is en is daar extra expertise bij nodig. Landelijk is dit geregeld via de Integrale Vroeghulp (IVH), maar in Kennemerland doen we het sinds 1 januari 2019 anders. Hier werkt het Centrum voor Jeugd en Gezin samen met de Jeugdgezondheidzorg Kennemerland om deze hulp te verzorgen.

Het jonge kind

Het maakt niet uit waar ouders hun vraag stellen of hun zorgen willen uiten. We maken het ze graag zo gemakkelijk mogelijk. Komen ze regelmatig op het consultatiebureau? Dan kunnen ze daar terecht. Zit een kind al op school? Ook daar staat een CJG-coach klaar met raad en daad. Wanneer het niet direct duidelijk is wat er aan de hand is, vormen de CJG-coach en de orthopedagoog van de JGZ een team om samen te achterhalen wat er nodig is.

Je kunt terecht bij het consultatiebureau via 088 - 995 95 95 of het Informatie- & Adviesteam via 088 - 995 84 84

CJG-coach Kirsten werkt in Haarlem Oost veel samen met orthopedagoog Jolanda van de JGZ, omdat we vragen zoveel mogelijk oppakken in de wijk.

Oorzaak onduidelijk Kirsten: 'Wanneer ik in gesprek met ouders merk dat er problemen zijn op meerdere leefgebieden, ben ik extra alert. Een kind kan achterlopen op school en moeite hebben met het maken van vriendjes. Als de oorzaak duidelijk lijkt, zoals een scheiding of een vorm van autisme, dan ga ik daarmee aan de slag. Maar als dat niet het geval is en het kind is nog jong, dan ga ik in overleg met Jolanda. Uiteraard met goedkeuring van ouders.'

Samenwerking 'Jolanda is heel goed op de hoogte van de ontwikkeling bij kinderen en ik betrek de opvoeding en de rest van het gezin bij de situatie. We vullen elkaar goed aan en het is prettig om samen te overleggen en te onderzoeken wat er aan de hand kan zijn,' aldus Kirsten.

Puzzel Jolanda: 'Elk gezin is anders, we maken van alles mee. Soms kun je het wel vergelijken met een puzzel die we moeten leggen. Wat weten we van dit kind? Past dit bij de ontwikkeling tot nu toe? Is er al eerder hulpverlening betrokken geweest? Dat is nuttige informatie. Wanneer er expertise van een andere specialist nodig is, zoals een logopedist of een kinderarts, dan halen we deze hulp erbij. Het liefst zo dichtbij mogelijk in de wijk.'

Onlangs kwam een vader met zijn zoontje. Hij maakte zich zorgen. Het jongetje was 5 jaar en kon op school niet helemaal meekomen. Hij sprak geen Nederlands, maar er bleek meer aan de hand dan we hadden verwacht...

Gehoor en zicht Jolanda: 'Dit jongetje kwam uit Braziliƫ, maar toen zijn moeder overleed is hij in Nederland bij zijn vader gaan wonen. Dat is behoorlijk ingrijpend en verklaarde al enigszins ander gedrag. Nadat ik een schoolobservatie had gedaan, kwamen we erachter dat hij problemen had met zijn zicht en gehoor. De expertise van Auris hebben we erbij gehaald en met zijn bril en gehoorapparaat maakte hij enorme sprongen.'

Samen spelen Kirsten: 'Omdat hij op school niet echt speelde, ben ik ook thuis gaan observeren. Vader had nog nooit kinderen opgevoed en wist niet zo goed hoe hij met hem moest spelen en welk speelgoed bij zijn leeftijd paste. Om ze beiden te leren spelen, hebben we 'spel aan huis' ingeschakeld. Samen spelen heeft de band tussen vader en kind hechter gemaakt.'

Stapje voor stapje Jolanda: 'We namen vader bij de hand bij elk stapje. Zo kon je ook goed zien wat elke stap opleverde en wat goed voelde. Een intelligentietest, logopedie om de Nederlandse taal te leren. Stapje voor stapje, want alle hulpverlening tegelijk is veel te overweldigend.' Kirsten vult aan: 'Ik ben nog steeds betrokken. De jongen heeft de overstap gemaakt naar het speciaal basisonderwijs. Gelukkig heeft hij veel vriendjes en gaat hij met plezier heen!'

'Het is prettiger voor ouders dat we in een klein team werken. Ze kennen de mensen die betrokken zijn en er zijn minder wisselingen'

'Je moet echt met een open blik blijven kijken! Soms worden we nog wel verrast. Dan denk je te weten wat een kind gaat doen, en dan laat het iets heel anders zien'
- Jolanda Clemens -