PROJECT DOORBRAAKBERAAD


Samen zorgden we voor Jennifers doorbraak

Hoe graag we het ook willen en hoe hard we ons best doen, soms lukt het niet om een kind of gezin de juiste ondersteuning te bieden.

Het Rijk heeft gevraagd om (boven)regionale experttafels te organiseren om voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de vraag of wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp te organiseren. Het resultaat daarvan is het doorbraakberaad. Femke van het Nederend heeft onlangs zo'n doorbraakberaad begeleid.

Wat is precies een doorbraakberaad? Femke: 'In een doorbraakberaad gaan we met verschillende mensen in overleg om samen tot een oplossing te komen. Dat is niets nieuws. Alleen in zo'n beraad is de groep een stuk groter. Naast familie en vrienden of hulpverleners worden ook andere mensen gevraagd om mee te denken. Denk aan de buurman die overlast ervaart of de woningcorporatie die zich zorgen maakt. Het is nu eenmaal zo dat complexe situaties soms om creatieve en ‘out of the box’ oplossingen vragen.'

Hoe pak je dat aan? 'Als procesbegeleider bereid ik met alle betrokkenen het doorbraakberaad voor en bespreek met hen welke informatie op het doorbraakberaad beschikbaar moet zijn. Het gaat vooral om de denkkracht van de aanwezigen. Omdat we echt een plan willen maken waar iedereen achter staat, is het van belang dat de juiste mensen meedenken. Wanneer ze namens hun organisatie aanwezig zijn, moeten ze ook beslissingen en toezeggingen mogen doen. Tijdens het doorbraakberaad zelf leid ik het gesprek in goede banen', aldus Femke.

'We beginnen altijd met een gedragen plan, dat is de basis!' - Femke van het Nederend -

Jos is de oom van Jennifer...

Wat dacht u toen hoorde over een doorbraakberaad?

'Ik heb al behoorlijk wat hulpverleningstrajecten met Jennifer meegemaakt. Er is veel misgegaan... Ik was bekend met een doorbraakberaad en ik was bang dat ook dit weer een traject zou worden met een lange adem. Er zijn al heel wat gesprekken gevoerd en er liggen al veel gegevens op tafel. Ik was bang dat dit lang zou gaan duren.'

Hoe denkt u nu over een doorbraakberaad?

'Femke overtuigde mij dat dit overleg een andere dynamiek zou hebben. In een korte tijd heeft ze alle aanwezigen en betrokkenen gesproken, daardoor is mijn verwachtingspatroon volledig omgeslagen. Ik heb echt waardering voor de snelheid en zorgvuldigheid waarmee we dit traject zijn gestart.'

Heeft u vertrouwen in het plan?

'We hebben niet alle wijsheid in pacht en samen kom je een stuk verder. Het was niet eenvoudig om tot een oplossing te komen, maar ik heb er zeker vertrouwen in. Ook Jennifer staat er achter. Ze voelde zich betrokken en had voor het eerst het idee dat niet allemaal andere mensen beslisten wat goed was voor haar. Er werd naar haar geluisterd en rekening gehouden met haar mening. Dat was een overwinning!'

Patrick was aanwezig bij het beraad

Op welke manier was u betrokken bij Jennifer?

'Jennifer heeft een periode in de maatschappelijke opvang Spaarnezicht gewoond en daar was ik een van de begeleiders. We hadden altijd wel een goede klik. Inmiddels was ik al ruim een half jaar weg en heb ik Jennifer niet meer gesproken. Dus het was voor mij best een verrassing toen ik werd gevraagd aan te sluiten bij het doorbraakberaad.'

Wat is er zo anders aan een doorbraakberaad?

'Het meest opvallende vond ik het aantal mensen. Het was een hele ruimte vol. Naast familie was er ook een dekaan van haar oude school aanwezig en haar voormalige psycholoog. Die betrokkenheid is mooi. Ik wist nog niet goed wat ik kon bijdragen, dus heb ik kort verteld waar ik haar van kende en waar ik nu werk.'

Hoe gaan we nu verder?

'Jennifer mocht kiezen wie haar ging begeleiden bij dit traject. Daar gaan wij nu samen voor! Het vinden van een geschikte woning is een onderdeel van het plan. Daar gaan we mee aan de slag, maar dat is wel tricky. Woningen liggen niet voor het oprapen. Ik werk nu bij 'Begeleid wonen' van Kenter Jeugdhulp, dus die mogelijkheid gaan we bekijken.'

Wil je meer weten over een doorbraakberaad?

Mail naar doorbraak@cjgkennemerland.nl