INTERVIEW ILONKA BEERS


Wat is belangrijk voor dit kind en dit gezin?

“Hoe kan ik een persoonsgebonden budget aanvragen?”

Als medewerker van het Informatie- & Adviesteam ben je het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen. De telefoon gaat de hele dag door en geen dag is dan ook hetzelfde.

Ouders bellen met allerlei vragen; hoe ze om kunnen gaan met het gedrag van hun kleuter of welke weg ze moeten bewandelen om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Ze staan ouders vriendelijk te woord met raad en daad.

Niet alleen ouders
Ook professionals weten het Informatie- & Adviesteam te vinden. Soms met concrete vragen; of een bepaalde behandeling verlengd kan worden of welke organisatie wij adviseren voor kinderen met dyslexie. Dat vraagt al bijzonder veel kennis en veelzijdigheid en daar kunnen we nog een schepje overtuigingskracht bovenop doen. Want af en toe moet er heel wat werk verzet worden om alle professionele neuzen dezelfde kant op te laten wijzen. Hoe pak je zoiets aan? We spraken met Ilonka Beers.


Een verzoek

Laatst belde de Integrale Crisisdienst met de vraag of wij wilden aansluiten bij een netwerkbijeenkomst voor een gezin. De moeder kon niet goed voor haar dochter zorgen. Het was de bedoeling dat wij de zorg van de ambulante spoedhulp (ASH) zouden ‘overnemen’ om deze moeder verder te helpen met haar vragen rondom het opvoeden. Het meisje was nog heel klein, dus er was enige haast bij geboden. Ik belde direct met de ASH-medewerker om af te spreken hoe we dit zouden regelen.'

“Hoe ga ik om met de driftbuien van mijn
7-jarige?"

SAMEN


"Het vraagt geduld om gezamenlijk de goede richting te vinden"

Weerstand
'Simpele vraag, zou je denken, maar ik stuitte op allerlei bezwaren. Waarom werd het CJG juist nú betrokken? Hoe zou dat vallen bij dit gezin? Je kunt toch niet zomaar aanschuiven bij een afspraak met moeder en haar familie? Oké, hoe ging ik dit nu aanpakken?'


Begrip en geduld

'Het vraagt geduld om gezamenlijk de goede richting te vinden. In dit gesprek bleek het belangrijk om begrip te tonen en de ASH-medewerker te horen in haar beleving. Door veel vragen te stellen, kwam ik erachter dat de komende bijeenkomst met de familie haar laatste afspraak zou zijn met dit gezin. Dat was de sleutel. Ik vroeg haar: “Hoe mooi zou het zijn als alle betrokkenen alvast een gezicht hebben bij degene die jou gaat overnemen?”. Samen kwamen we tot de conslusie dat dit juist heel prettig kan zijn. Dat is de rode draad bij alles wat ik doe. Ik stel mezelf de vraag: Wwat is belangrijk voor dit kind of voor dit gezin?". Dan is het fijn als je het samen eens bent en stappen vooruit kunt zetten.'

“Kunnen we de behandeling ADHD verlengen?"