INTERVIEW EVELIEN GOTTGENS


'Typisch CJG'

Elke dag zetten onze CJG-coaches zich in voor kinderen en hun ouders. Ouders zijn af en toe met een paar opvoedtips al geholpen, omdat het gewoon even niet lekker gaat in een gezin. Maar vaak speelt er meer mee; niet alleen de opvoeding, maar ook de relatie, werk of woning. Soms zijn de problemen zo groot dat kinderen niet veilig kunnen opgroeien. Wat maakt de begeleiding van al die verschillende situaties nou ‘typisch' voor het CJG?

Typisch CJG? Dat vroegen we aan Evelien Göttgens. Zij vertelde erover aan de hand van de begeleiding van een gezin dat was gevlucht uit Syrië.

Vraag achter de vraag

'Onlangs heb ik een gevlucht gezin begeleid. Vader was chronisch ziek en moeder had veel vragen over de opvoeding van haar vier kinderen. Ze wilde vooral hulp om haar zoon in zijn eigen bed te laten slapen. In onze gesprekken merkte ik al snel dat er een vraag achter lag. Ze leefden nu in een vrij en veilig land en deze kans pakten ze echt met beide handen vast. De eisen die ze aan zichzelf en haar kinderen stelde waren erg hoog. Dit gaf zoveel druk, dat ze overbelast is geraakt en moeite had met de zorg voor haar kinderen. Ik vroeg me zelfs af of ze op deze manier wel veilig opgroeiden... "Dat is typisch voor het CJG: dat we kijken naar de situatie áchter de vraag.”

Volhouden
'Rust creëren was de eerste prioriteit. Met behulp van een sociaal medische indicatie heb ik kinderopvang voor haar geregeld. Ze kwam daar in eerste instantie niet voor in aanmerking, maar ik heb net zolang volgehouden tot er gedaan kon worden wat nodig was. Ook typisch CJG.'

Niet overnemen
'De lijst waar moeder mee aan de slag wilde, bleef maar groeien. Ik heb alles onder elkaar geschreven en gevraagd: “Wat hebben je kinderen nu echt nodig?” Dat was een eyeopener. We bespraken ook wanneer de situatie voor de kinderen nog ‘goed genoeg’ zou zijn. Als ze vreesde de kinderen te gaan slaan, omdat ze de situatie niet goed aan kon, dan vertelde ze me dat. Ze zei me: “Jij geeft je mening, je professionele kijk en dan krijg ik de ruimte om erover na te denken en er wat mee te doen." Dat is de aanpak van het CJG: we ondersteunen, stellen grenzen, maar nemen niet over.'

INZICHT


"Wat hebben je kinderen nu echt nodig?"

Erbij blijven

'Moeder had specialistische hulp nodig om haar traumatische ervaringen te verwerken. Dit heb ik voor haar aangevraagd, maar het duurde helaas vrij lang voordat ze terecht kon. Daar hebben we vaker mee te maken. In de tussentijd ben ik erbij gebleven om de nodige ondersteuning te bieden.'

Kennisdeling
'Vader was ziek. Hij kon niet veel opvangen. De communicatie was lastig, omdat hij geen Nederlands of Engels sprak. Toch vond ik het belangrijk om hem erbij te betrekken. Ik vroeg me af wat hém zou helpen om zijn rol in het gezin en in deze maatschappij te vinden. Die vraag heb ik intern voorgelegd aan de kenniskring diversiteit, omdat ik me realiseer dat cultuurpatronen een rol spelen. Binnen het CJG maken we kennisdeling structureel. Als coach sta je er niet alleen voor en hoef je niet alles te weten en te kunnen.'

Verbinden & bemiddelen
'De gemeente, de huisarts en de Jeugdgezondheidszorg waren al betrokken bij dit gezin, maar ook Homestart, Vluchtelingenwerk en Spel aan Huis stonden klaar om te ondersteunen. Ik heb gezorgd voor afstemming onderling. Het leidde tot het gezamenlijke inzicht van moeder en deze helpers dat moeder de neiging had om hulp te ‘verzamelen’. We spraken af wie wat deed en wie even wacht omdat het anders te veel tegelijk werd. Dit droeg bij aan rust en overzicht. Deze rol van verbinden en bemiddelen is ook typisch voor het CJG.'