INTERVIEW MET HETTIE HILLEBRAND EN PETRA KLAASSEN


Twee zielen,
een gedachte

Samenwerken gaat makkelijker als je elkaar kent en weet wat je voor elkaar kunt betekenen. Afgelopen jaar is er veel geïnvesteerd in de samenwerking met het Sociaal Wijkteam. We spraken met Hettie Hillebrand (CJG) en Petra Klaassen (Sociaal Wijkteam) uit Haarlem Oost.

Werken jullie samen in gezinnen?

Petra: 'Als wij een aanmelding krijgen waar kinderen bij betrokken zijn, denken we al snel, "ohhh... iemand van ons en iemand van het CJG." Wel bekijken we eerst zelf wat er precies aan de hand is. We leggen ouders uit dat we het CJG kunnen vragen om eens mee te kijken en dat ze nergens aan vastzitten.' Hettie: 'Ik heb een collega van het Sociaal Wijkteam al een paar keer ingeschakeld. Hij heeft veel verstand van financiën en weet precies waar iemand recht op heeft. Laatst belde een heel blije moeder me op: "Er is het een en ander voor mij uitgezocht en nu krijg ik 1500 euro terug!" Deze moeder was alleenstaand met twee kinderen en redde het elke maand maar net. 'Bij een veel van onze cliënten spelen financiën een grote rol', aldus Petra.


Wat vind je lastig in de samenwerking?
Petra: 'Soms heb ik moeite met privacy. Het is zo handig om even informatie uit te wisselen. Ken jij dit meisje? Ik maak me een beetje zorgen... maar dat kan niet zomaar. Bijvoorbeeld als ik iemand in mijn meidengroep heb waar ook het CJG bij betrokken is, dan zou het heel interessant zijn om te weten hoe ze zich bij mij gedraagt en of het thuis goed gaat. Onlangs heb ik wel iemand vanuit mijn huiswerkklas verwezen naar Hettie. Ik ken Hettie goed en weet bijna zeker dat het gaat klikken. Dan is de drempel minder hoog.'

"Wil je snel gaan, ga dan alleen.
Wil je ver komen, ga dan samen"


'Elke maand hebben we gezamenlijk overleg over zaken die spelen, gezinnen waar we samen kunnen optrekken of dingen die opvallen in de wijk. Petra houdt me op de hoogte van verschillende overleggen, dan kan ik kijken of ik wil aanhaken. Maar het is ook fijn om erop te kunnen vertrouwen dat Petra aanwezig is, dat ze dingen signaleert en weet dat ze ons erbij kan halen. Dan werk je ook echt samen.'