PILOT


Samenwerken aan veiligheid

Van pilot...

Iedere ouder wil graag dat zijn of haar kind veilig opgroeit. Dat lukt niet bij iedereen. In 2017 is de pilot 'Samenwerken aan veiligheid' gestart om een werkwijze te ontwikkelen en deze veiligheid te borgen. Hulp werd te vaak na elkaar geboden. Een kind kreeg eerst hulp van een CJG-coach, daarna van een Jeugd- en Gezinsbeschermer, terwijl regelmatig nog een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming nodig bleek. Zo'n spanningsvolle en (mogelijk) onveilige situatie duurde voor ouders en kinderen te lang.

naar werkwijze

Binnen 13 weken willen we de veiligheid op orde hebben. Hiervoor maken we samen met de betrokkenen een veiligheidsplan. De CJG-coach kan direct de expertise inschakelen van een beschermingsspecialist. Afgelopen jaar lukte het in 69% van de gezinnen om de veiligheid voldoende te herstellen, zodat het gezin verder kon in een regulier ondersteuningstraject. In 31% van de gezinnen heeft de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek gedaan. De winst hier is dat het sneller duidelijk was dat het in de vrijwillige hulp niet ging lukken.

"Ik heb veel uitleg gekregen waarom het belangrijk was dat kinderen hun vader zien. Dat was prettig"

Wat vonden ouders?


Wij vinden het belangrijk te weten hoe ouders deze hulp ervaren en dat hebben we ze ook gevraagd. Ouders waardeerden onze hulpverlening in dit traject met gemiddeld een 7. Zij voelden zich gehoord tijdens de soms moeilijke gesprekken en vonden dat er echt stappen werden gezet. Andere waardevolle inzichten waren het feit dat sommige ouders hadden verwacht dat de hulp minder vrijwillig zou zijn en dat de CJG-coach bijvoorbeeld de ex-partner zou aanspreken op bepaald gedrag. Duidelijkheid creëren voor ouders nemen we mee in de plannen voor 2019.

Hoe gaan we verder?


Veiligheid van kinderen gaat ons allemaal aan het hart zowel binnen als buiten onze organistie. Afgelopen jaar hebben we geleerd dat het implementeren van een nieuwe werkwijze niet vanzelf gaat. Om echt een verschil te maken is het van cruciaal belang dat alle organisaties op het gebied van veiligheid dezelfde taal spreken en op dezelfde manier handelen. We zijn er trots op dat we in 2019 een workshop gaan geven aan én met onze kernpartners op het gebied van veiligheid om zo een stevige bodem te creëren en 'Samen te werken aan Veiligheid.'

“We moesten elke dag verder met ons kind. Als je dan even een gesprek hebt met iemand, dan word je daar rustig van”