PROJECT


Samen (op)groeien...

Preventie is een belangrijk punt in onze opdracht en is dan ook verankerd in de visie en missie. We willen graag dat gezinnen ons vinden voordat hun vragen en problemen groot zijn geworden. Voor ouders organiseren we samen met de Jeugdgezondheidszorg preventieve (groeps)activiteiten, zoals een workshop 'Leren Luisteren' van Triple P Positief Opvoeden. Het aanbod voor ouders is afgelopen jaar uitgebreid met de cursus 'verbindend communiceren' en 'ik ben benieuwd naar jou'. Ook rondom het thema autisme zijn er meer mogelijkheden voor ouders, maar ook voor opa's en oma's en broertjes of zusjes (de brusjes).

Specifiek voor jongeren uit Haarlem en Zandvoort organiseren we cursussen en trainingen onder de naam Mpower! Denk hierbij aan de Kanjertraining, KIES groep (Kinderen In een EchtscheidingsSituatie), Rots en Watertraining en Mindfulness voor kinderen. Eind 2018 zijn we een samenwerking aangegaan met OOK Pedagogisch en is de training 'omgaan met examenstress' ontwikkeld. We zien een groei in het aantal aanmeldingen en zullen blijven ontwikkelen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van kinderen, jongeren en hun ouders.

"Het lukt mij en mijn dochter beter om over dingen na te denken en te praten nu ze heeft deelgenomen aan KIES"

Emmelien Drossaert is coördinator van het preventieve groepsaanbod. Zij krijgt steeds meer vragen van scholen om mee te denken bij thema's die binnen de school spelen.

'Afgelopen jaar bijvoorbeeld kregen we de vraag van het NOVA college om de 3e jaars doktersassistenten uitleg te geven over de ontwikkeling van kinderen. Zij zien straks tijdens hun werk veel kinderen, dus zo'n vraag pakken we met beide handen aan. Of een school in Haarlem die behoefte had aan een ouderavond over social media. Wij zetten hiervoor de expertise van onze CJG-coaches in, maar kijken ook welke organisaties dit eventueel samen met ons zouden kunnen doen. De Zeearend in Beverwijk wilde graag iets voor hun leerlingen op het gebied van sociale weerbaarheid. Samen met de zorgcoördinator en de CJG-coach hebben we bekeken op welke manier de school hier invulling aan kon geven. Elke situatie is anders... We denken graag mee over de mogelijkheden!'