In woord en beeld

ons verhaal


In dit jaarverslag vertellen we verhalen die recht uit ons hart komen. Over werk wat betekenis heeft. Wij zijn er voor onze cliënten als het gaat om alle kwesties over opvoeden en opgroeien. We bepalen niets voor hen maar steken, als het nodig is, wel onze nek uit. Ieder verhaal getuigt hiervan. Het CJG heeft een verbindende rol in het jeugdzorgstelsel en hoe weerbarstig dat soms ook is, we werken samen met onze partners en opdrachtgevers gestaag door om verbeteringen te realiseren. Het verhaal over samenwerken aan veiligheid is hiervan een mooi voorbeeld. Ik nodig u van harte uit om onze verhalen te lezen en hoop dat u er net zo enthousiast over bent als ik!

Margaret Brouwer

Veelzijdigheid kent geen tijd

onze visie


Opvoeden en opgroeien doe je niet alleen. Ouders en jeugdigen zijn gebaat bij een steunende omgeving, waarin het heel gewoon is om vragen over opvoeden en opgroeien aan elkaar te stellen. Het is belangrijk dat ouders en jeugd zich goed gezien en passend ondersteund voelen en dat zij zelf ‘eigenaar’ van de situatie blijven wanneer zij een vraag stellen. We werken daarom altijd met het plan van de mensen zelf.

De techniek
staat voor nie
ts


Een plek onder
de zon

een 'gedragen' plan


Een plan is gedragen als alle betrokkenen het ermee eens zijn. Dat klinkt heel vanzelfsprekend en niet als iets revolutionairs. Wat is er dan zo anders? Het gaat om de betrokkenen. Dit zijn niet alleen mensen uit de sociale omgeving van het gezin, maar ook mensen die wakker liggen van de situatie. De buurvrouw die overlast ervaart of de moeder van een vriendinnetje die ziet dat er iets niet klopt. Er ontstaat een andere kring, met andere oplossingen. Zo voelen alle betrokkenen zich verantwoordelijk voor het plan.

Huisje, boompje,
beestje

'Typisch CJG'

onze missie


Bijdragen aan de veerkracht van ouders en jeugd, aan de verbinding met hun omgeving, mede- opvoeders en vrienden; en aan hun mogelijkheid het leven in vrijheid richting te geven en hun identiteit te ontwikkelen.

Samenwerken aan veiligheid

Een nieuwe praktijk

onze doelgroep


Wij richten ons op alle jeugdigen en ouders in de regio Kennemerland. Met 80% van de kinderen gaat het overwegend goed. Bij 15% van de kinderen is er behoefte aan ondersteuning om problemen op te lossen of te hanteren en in 5% van de situaties is er sprake van meerdere ernstige problemen en mist er regie om deze op te lossen.

Twee zielen,
een gedachte


Samen (op) groeien

onderwijs


Een goede aansluiting bij het onderwijs is cruciaal. Inmiddels zijn we aan alle scholen in het werkgebied verbonden. Ook aan Heliomare, de integrale kindcentra en de internationale schakelklas. Diverse initiatieven, zoals het impulstraject, moeten ervoor zorgen dat de jeugdhulp en het onderwijs elkaar beter weten te vinden. Zodat alle vragen worden opgepakt vanuit de houding 'het CJG luistert en denkt mee'