PROJECT


Huisje, boompje, beestje...

Dat huisje klinkt zo vanzelfsprekend, maar voor veel jongeren is dat niet het geval. Binnen het jongerenteam in IJmond al helemaal niet. Alle jongeren die zij begeleiden hebben een huisvestingsprobleem. Ze zijn (dreigend) dakloos of verblijven in de maatschappelijke opvang. Jongeren die daar geplaatst worden, krijgen altijd begeleiding van het Centrum voor Jeugd en Gezin, dat is een voorwaarde. Ze helpen deze jongeren bij al hun vragen en problemen van A tot Z.

Wanneer je niet weet waar je de komende nacht kan slapen, geeft dat ontzettend veel stress. Het is voor deze jongeren dan ook onmogelijk om aan andere problemen te werken, totdat dit is opgelost. Helaas zijn er minder bedden voorhanden en is het woningaanbod voor kwetsbare jongeren een groot probleem in onze regio. Jongeren komen niet voor urgentie of anti-kraak in aanmerking en ook het particuliere woningaanbod schiet tekort. Een structurele oplossing kost tijd, maar er moest iets gebeuren!

Carola de Rek en Ruud Snel hebben zich vastgebeten in dit probleem en met diverse partijen naar oplossingen gezocht.

'Binnen de gemeente Heemskerk en Beverwijk mogen we nu een kanswoning aanvragen, wanneer jongeren klaar zijn in de maatschappelijk opvang. Daarnaast zijn we met Woon op Maat om de tafel gegaan. Als noodoplossing konden zij één woning beschikbaar stellen. Dat klinkt als de welbekende druppel, maar elke jongere is er eentje. En deze woning kon zelfs gehuurd worden door twee jongeren. Wij hebben bekeken wie dit aan zouden kunnen en wie het meest omhoog zat. Inmiddels zitten deze jongeren er al ruim tien maanden en begeleiden we ze nog steeds. Ook op heel praktische punten; van het op tijd betalen van de huur tot hoe ze hun huis schoon en netjes kunnen houden. Tot nu toe zijn er geen meldingen van overlast en is Woon op Maat tevreden. Wij hadden weer twee vrije plekken bij de maatschappelijke opvang. Kortom: missie geslaagd!'

Urgentieverklaring

'In de gemeente Velsen kunnen we urgentie toekennen aan jongeren die het echt nodig hebben. Jongeren die niet langer bij de maatschappelijke opvang kunnen blijven of jongeren die een traject bij een jeugdhulpinstelling afronden. Je kunt begrijpen dat als zij dit traject goed hebben doorlopen en daarna op straat terecht komen, de kans op terugval redelijk groot is. Wij bekijken of de jongeren aan de voorwaarden voldoen en adviseren de gemeente. In 2018 hebben we 26 urgentieaanmeldingen behandeld en uiteindelijk 5 toegekend. Voor iedereen is dit een fijne oplossing. De jongeren kunnen werken aan hun toekomst samen met onze begeleiding. De woningbouw vind het prettig om te weten dat er begeleiding is en ze hebben een contactpersoon als er iets niet gaat zoals het hoort. Daarnaast kan de woningbouw zoeken naar een woning die past bij de jongeren. Dat geeft meer zekerheid.'

Wonen in 'Huis ter Wijck'

Wonen in een verzorgingstehuis, daar zijn we in 2017 mee gestart. Inmiddels wonen drie jongeren in ‘Huis ter Wijck’. Zij betalen een lage huur en doen daarnaast vrijwilligerswerk in het verzorgingstehuis. Afgelopen jaar is gebleken dat dit niet voor iedereen is weggelegd, maar de meeste jongeren zijn heel blij dat ze een eigen kamer hebben en dat ze onder de mensen zijn.

Leuke chemie

Wanneer ze zich aan de huisregels houden, kunnen ze blijven. Dat is een fijn gevoel, want vaak hebben ze al heel wat rondgezworven en overal en nergens gewoond. Iedereen is tevreden. De jongeren zorgen goed voor zichzelf en de woning, al blijft het vrijwilligerswerk een aandachtspunt. De ouderen zijn blij met extra aandacht. Er is een leuke chemie ontstaan.