Onderzoek en innovatie

ONDERZOEK

Ouders Eigen Regie

In 2014 zijn de medewerkers op twee locaties binnen onze organisatie gestart met een andere werkwijze bij het maken van afspraken voor het consultatiebureau. Vaste contactmomenten werden losgelaten en ouders mochten zelf aangeven wanneer en bij welke professional zij een volgende afspraak wilden hebben. Ouders kregen hiermee meer regie over de jeugdgezondheidszorg voor hun eigen kind. In 2015 werd deze nieuwe werkwijze vergeleken met de ‘oude’ en daaruit bleek geen duidelijk verschil in gebruik en kwaliteit tussen de oude en de nieuwe manier van werken. Ouders zijn er heel tevreden over. Een zorg van medewerkers blijft dat ouders veel minder of geen gebruik meer zouden willen maken van het consultatiebureau. Dit blijkt niet uit de cijfers. Het aantal contactmomenten blijft nagenoeg gelijk, de vaccinaties worden nog steeds op tijd gegeven en het binnenlopen tijdens het inloopspreekuur op de locaties die volgens de nieuwe manier werken gebeurt zelfs vaker.


INNOVATIE

JgzApp

In 2016 zijn we gestart met het ontwikkelen een app om ouders op een nieuwe manier bij onze dienstverlening te betrekken. Met deze app kunnen ouders heel veel zelf doen:

  • de afspraken voor het consultatiebureau maken en wijzigen;
  • kiezen op welk consultatiebureau en bij welke professional zij de afspraak willen;
  • volgen welke professional het digitale dossier van hun kind bewerkt;
  • de inhoud van het gesprek op het consultatiebureau bepalen.

De app voorziet de ouders ook van informatie. In het eerste kwartaal van 2017 heeft een kleine groep ouders de eerste versie van de app gekregen. Ze zijn enthousiast over het gebruik van de app. Om de JgzApp te voorzien van betrouwbare informatie zijn afspraken gemaakt met Opvoeden.nl. Eind 2017 is de testfase afgerond en zijn voorbereidingen gestart om de app in het eerste kwartaal van 2018 te lanceren.

Landelijke schakelpunt en RIVM

Via het landelijk schakelpunt (LSP) worden de gegevens uit het DD JGZ (digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg) dagelijks verstuurd aan het RIVM. Deze koppeling maakt het ook mogelijk om per direct de vaccinatiestatus van het kind op te vragen, zodat de professional altijd de actuele vaccinatiestatus van het kind kent. Ook de opdracht voor het verrichten van de hielprik screening gaat via het LSP.

Wanneer een kind verhuist naar een gemeente buiten ons werkgebied of wanneer het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt, wordt het dossier van een kind via het LSP overgedragen aan de nieuwe JGZ instelling. Steeds meer JGZ instellingen zijn aangesloten op het LSP.

In verband met een diffuus lichte daling van de vaccinatiegraad in Nederland en meer ouders die twijfels en vragen over vaccineren hebben, is landelijk besloten om geld vrij te maken voor een zogenaamd ‘vaccinatieconsult’. In de eerste gesprekken met ouders besteden jeugdartsen en verpleegkundigen extra aandacht aan het (nut van het) rijksvaccinatieprogramma en de digitale gegevens uitwisseling met het RIVM. Daarnaast hebben de jeugdartsen wat meer tijd om met ouders in te gaan op de twijfels en vragen. Eind 2017 is de registratie in het dossier aangepast aan de nieuwe werkwijze.

VVE toeleidingsmonitor & statusoverzicht

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland verzorgt de toeleiding van kinderen die voldoen aan de doelgroep criteria VVE naar peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met VVE. Haarlem, Heemskerk, Zandvoort en Velsen beschikken hebben in eerdere jaren de digitale VVE-monitor in gebruik genomen. De gemeenten Bloemendaal en Beverwijk hebben zich in 2017 hierbij aangesloten. De gegevens van een kind met een VVE indicatie worden, met toestemming van de ouders, door Jeugdgezondheidszorg Kennemerland ingevoerd in het digitale toeleidingsproces. Het kind kan daarna worden gevolgd vanaf de aanmelding tot en met de plaatsing bij één van de VVE aanbieders.

Daarbij wordt het communicatieproces tussen JGZ en VVE-aanbieder makkelijker en worden er geen kinderen vergeten die voor VVE in aanmerking komen. Zowel de aanbieder, de gemeente als JGZ heeft een eigen dashboard waar het proces wordt gemonitord. Zo heeft iedereen de laatste informatie over aantal wel/geen plaatsingen, wachtlijsten, tijd tot plaatsing, achtergrondgegevens van ouders en redenen van geen deelname. In 2017 is, na evaluatie met de verschillende partners, de versie 2.0 geëvalueerd en hebben er aanpassingen plaatsgevonden. Er is in de monitor ook een jaarrapportage voor gemeenten ontwikkeld. Deze is in november beschikbaar gekomen.

Mobiel werken

In 2017 zijn we een proef gestart met de digitale intake. Een kleine groep verpleegkundigen beschikt hiervoor over een laptop en mobiele telefoon. Bij het maken van de afspraak voor het huisbezoek vraagt de verpleegkundige aan ouders of zij zelf alvast gegevens in het dossier van het kind willen noteren. De ouder kan dat doen via ons serviceportaal. Tijdens het eerste gesprek bij de ouders thuis vult de verpleegkundige samen met de ouders de rest van het digitale dossier in. Ouders stellen deze werkwijze op prijs en voor de verpleegkundige betekent dit minder administratie. In 2018 wordt ‘mobiel werken’ ingevoerd in de hele organisatie.


Babymassage

Individuele babymassage is een onderbouwde interventie (Databank Effectieve Jeugdinterventies), die Jeugdgezondheidszorg Kennemerland heeft opgenomen in haar aanbod. Doel is de sensitiviteit van ouders voor de signalen van het kind te vergroten. Op een positieve, actieve en ontspannen wijze wordt het contact tussen ouder en kind zichtbaar gestimuleerd. Ouders bemerken direct positief resultaat, zo blijkt uit evaluatie. Dit bevordert een veilige gehechtheidsrelatie tussen ouder en kind, hetgeen een gezonde ontwikkeling van het kind ten goede komt De interventie combineert babymassage met opvoedings-voorlichting. Babymassage wordt ingezet als preventief aanbod en is beschikbaar voor alle ouders. In 2017 zijn alle verpleegkundigen getraind om deze interventie uit te voeren. Het aantal ouders dat gebruik maakt van dit aanbod stijgt nog steeds en een groot percentage hiervan is vader. Babymassage wordt door ouders gewaardeerd met gemiddeld een 9.