Inhoudsopgave


Samen sturen


Kwaliteit

Onderzoek en innovatie

Dichtbij, deskundig en preventief

Dashboard

Locaties

JGZ Kennemerland

Jeugdgezondheidszorg Kennemerland biedt laagdrempelige preventieve zorg om de ontwikkeling van alle in ons werkgebied wonende kinderen tussen 0-4 jaar te bevorderen door aandacht te hebben voor zowel medische, als pedagogische, als sociale aspecten van het kind, gezin en omgeving. Wij doen dit vanuit de kennis dat liefde en verbinding de basis van de relatie tussen ouder en kind vormen en veiligheid en erkenning behoren tot de rechten van elk kind. De eerste 1001 dagen van het leven van een kind zijn daarbij van cruciaal belang. Vanuit wetenschappelijke kennis gaan we met ouders in gesprek. Daarbij gaan we uit van de eigen verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers, wij stemmen af op hun vragen en wensen en komen (indien gewenst of noodzakelijk in verband met de veiligheid van het kind) samen tot een passend zorgaanbod. Wij werken actief samen met andere zorg- en hulpverleners, die wij in dialoog met de ouders/verzorgers zo nodig bij het zorgaanbod voor het gezin kunnen betrekken.