Dashboard

Ook dit jaar worden de cijfers volledig digitaal aangeboden door middel van een dashboard. Hiermee wordt inzicht gegeven in de uitvoering van het preventie aanbod door Jeugdgezondheidszorg Kennemerland en de gezondheidstoestand van de kinderen van 0 tot 4 jaar in het werkgebied.

Op dit dashboard staat per gemeente de verantwoording van de prestatieafspraken voor het afgelopen jaar, die met betreffende gemeente zijn gemaakt. Dit betreft onder andere cijfers ten aanzien van het bereik (volgens de landelijke definitie), de neonatale screeningen, gezinsondersteuning en preventie. Gegevens zoals het percentage overgewicht, de grootte van de doelgroep voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het percentage kinderen dat borstvoeding krijgt, tanden poetst en naar de tandarts gaat, zeggen iets over de gezondheidstoestand van de populatie. Achtergronden van het gezin kunnen bijdragen aan gezondheid en ontwikkeling of juist een bedreiging vormen. Voor zover mogelijk wordt gekeken naar het verloop van de percentages in de afgelopen vijf jaren. Daarnaast worden de gemeentelijke cijfers in de benchmark vergeleken met cijfers uit het hele werkgebied. Elke gemeente heeft in de aanbiedingsbrief van het jaarverslag en de financiƫle verantwoording een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen, zodat er ingelogd kan worden op het dashboard.